Popis tras:

Start i cíl závodu je situován na fotbalovém hřišti ve sportovním areálu v Dolní Dobrouči. Tratě jsou členité a vedou převážně po loukách, lesních a polních cestách v okolí obce. Délky tratí pro jednotlivé kategorie jsou sestaveny z jednoho či více okruhů.

 

Celková vzdálenost a počty okruhů pro jednotlivé kategorie zde
Mapy a GPS zde

 

Popis jednotlivých okruhů :

Trasy bez označení

 • Délky 80m a 120m
 • Převýšení 0m

Tratě pro malé děti jsou vyznačeny přímo na fotbalovém hřišti s travnatým povrchem.

 

Žlutý okruh

 • Délka 300m
 • Převýšení 0m

Celý žlutý okruh je vyznačen přímo na fotbalovém hřišti s travnatým povrchem.

 

Zelený okruh

 • Délka 900m
 • Převýšení 25m

Start je umístěn na fotbalovém hřišti s travnatým povrchem, na kterém je vyznačena první část okruhu. Po 100 m (společně s modrým, oranžovým a fialovým okruhem) opouští hřiště a trať prudce stoupá 100m po louce, stáčí se doleva a vede dalších 150 m po louce až travnatou cestu (nejvyšší bod), kde se společně s modrým okruhem stáčí doleva (zde se vpravo po štěrkové cestě oddělují oranžový a fialový okruh) a trať začíná klesat. Po 150m následuje odbočení doleva a trať vede 150 m po louce v mírném klesání, stáčí se doleva (odděluje se od modrého okruhu) a přechází po rovině na asfaltovou cestu. Po ní vede ke sportovnímu areálu a po fotbalovém hřišti do cíle. 

 

Modrý okruh

 • Délka 1500m
 • Převýšení 25m

Start je umístěn na fotbalovém hřišti s travnatým povrchem, na kterém je vyznačena první část okruhu. Po 100 m (společně se zeleným, oranžovým a fialovým okruhem) opouští hřiště a trať prudce stoupá 100m po louce, stáčí se doleva a vede dalších 150 m po louce až travnatou cestu (nejvyšší bod), kde se společně se zeleným okruhem stáčí doleva (zde se vpravo po štěrkové cestě oddělují oranžový a fialový okruh) a trať začíná klesat. Po 150m následuje odbočení doleva a trať vede 150 m po louce v mírném klesání, stáčí se doprava (odděluje se od zeleného okruhu) a pokračuje mírným stoupáním pod lesem na konec louky, kde se stáčí doleva a klesá. Zde se spojuje s oranžovým a fialovým okruhem a společně po louce se vrací ke sportovnímu areálu a po fotbalovém hřišti do cíle.

 

Oranžový okruh

 • Délka 2200m
 • Převýšení 43m

Začátek okruhu je umístěn v nadmořské výšce 370 m na fotbalovém hřišti s travnatým povrchem, na kterém je vyznačena první část okruhu (společná se žlutým okruhem). Po 100 m (společně se zeleným, modrým a fialovým okruhem) opouští hřiště a trať prudce stoupá 100 m po louce, stáčí se doleva a vede dalších 150 m po louce až travnatou cestu, kde se společně s fialovým okruhem stáčí vpravo po štěrkové cestě a následně vlevo po asfaltové cestě a po ní pokračuje mírným stoupáním rovně po asfaltce do kopce, u posledního domu přechází asfaltová cesta v polní cestu a stále mírně stoupá až na kótu 413 m, kde se oranžová trasa stáčí ostře doleva (odděluje se od fialové) a po louce prudce klesá na cíp lesa, stáčí se doleva a lesní cestou mírným klesáním pokračuje 700 m. Před silnicí se zleva spojuje s modrým okruhem a zprava se spojuje s fialovým okruhem, společně zatáčí vlevo a po louce se vrací ke sportovnímu areálu a po fotbalovém hřišti do cíle.

 

Fialový okruh

 • Délka 5000m
 • Převýšení 106m

Začátek okruhu je umístěn v nadmořské výšce 370 m na fotbalovém hřišti s travnatým povrchem, na kterém je vyznačena první část okruhu (společná se žlutým okruhem). Po 100 m (společně se zeleným, modrým a oranžovým okruhem) opouští hřiště a trať prudce stoupá 100 m po louce, stáčí se doleva a vede dalších 150 m po louce až travnatou cestu, kde se společně s oranžovým okruhem stáčí vpravo po štěrkové cestě a následně vlevo po asfaltové cestě a po ní pokračuje mírným stoupáním rovně po asfaltce do kopce, u posledního domu přechází asfaltová cesta v polní cestu a stále mírně stoupá až na kótu 413 m, kde se fialová trasa odděluje od oranžové (oranžová se stáčí doleva) a fialová pokračuje stále mírným stoupáním po polní cestě až k lesu na nejvyšší bod trasy ve výšce 460 m. Na lesní křižovatce se okruh stáčí doleva a následuje kilometrový seběh po lesní cestě až na silnici III.třídy, kde se odbočuje doleva asi 50 m po silnici, a poté se odbočuje doprava a pokračuje po rovině lesní cestou, dále polní cestou a po louce souběžně se silnicí III.třídy, kterou 600 m před cílem míjí a zleva se spojuje s modrou a oranžovou trasou a společně zatáčí vpravo a po louce se vrací ke sportovnímu areálu a po fotbalovém hřišti do cíle.